Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani U. ma wydane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe. W dniu 28 grudnia 2018 roku wydano decyzję przyznającą zasiłek stały w wysokości 604,- od 01.12.2018 roku na stałe. W dniu 23.03.2018 roku strona dostarczyła orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane do 31.03.2019 roku. W dniu 27.03.2018 roku została wydana decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny w wys. 153,- od 01.12.2017 roku do 31.03.2018 roku i wypłata z wyrównaniem nastąpiła w dniu 25 kwietnia 2018 roku. W związku z powyższym należy przeliczyć zasiłek stały. Jaki zapis ma być w decyzji zmieniającej. Czy przyznać zasiłek stały w wysokości 481,- do marca 2019 roku a od kwietnia 2019 roku zasiłek stały w wysokości 604,-?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?