W jaki sposób zamawiający powinien udzielić robót objętych wykonawstwem zastępczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Zamawiających zmuszony jest skorzystać z wykonania zastępczego - umowa na roboty budowlane (przewidziano takową możliwość w umowie, przedmiot umowy został już odebrany, wykonawca umowy nie usuwa wad i usterek w okresie zgłaszania wad i usterek), jeżeli wartość zamówienia udzielonego wykonawcy przekracza i to znacznie wartość progów, od których przekroczenia istnieje obowiązek stosowania reżimu p.z.p., natomiast przewidywana wartość zamówienia na wykonawstwo zastępcze zawiera się w kwocie poniżej progów stosowania p.z.p., to czy do udzielenia takiego zamówienia stosuje się p.z.p.?

Przykładowo wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego 100.000.000,00 zł, a wartość wykonania zastępczego, 10.000,00 zł, czy zamawiający do wyłonienia wykonawcy zastępczego będzie miał obowiązek stosować tryb przewidziany w p.z.p. w jakim zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, czy p.z.p. nie może pod żadnym względem mieć zastosowania?

Czy zamawiający ma obowiązek w tym przypadku zastosować tryb z p.z.p. w jakim udzielił zamówienia podstawowego, czy też ma obowiązek udzielić zamówienia obejmującego wykonawstwo zastępcze na regulaminie przyjętym u zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access