W jaki sposób zamawiający może udzielić zamówienia na drugą część, która została unieważniona z uwagi na brak ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Spendel Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w 2023 r. zaplanował zakup sprzętu komputerowego oraz zamówień podobnych (zestaw audiowizualny, na który składa się m.in. komputer, monitor) których wartość szacunkowa przekracza 130.000 zł. Ze względów organizacyjnych (osobne projekty realizowane w różnym czasie) przeprowadził w maju 1 przetarg na dostawę sprzętu (wybrano wykonawcę, podpisano umowę), a w lipcu drugi przetarg (na komputery i zestaw audiowizualny zawierający miedzy innymi komputer i monitor, których wartość szacunkowa wyniosła ok. 50.000 zł). Zamawiający potraktował ten przetarg jako udzielny w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania i doliczył jego wartość do wartości pierwszego przetargu na komputery. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części. Wartość szacunkowa 1 części wyniosła 40.000 zł, 2 części 8.000 zł. Wybrano wykonawcę na część I, część II unieważniono ze względu na przekroczenie posiadanego budżetu. Na unieważnioną część rozpisano kolejny przetarg jednak nikt nie złożył oferty. Przetarg unieważniono.

W jaki sposób należy teraz wybrać wykonawcę czy brnąć w zamówienie z wolnej ręki z art. 305 pkt 2 PZP (gdzie dalej będą konieczne podpisy elektroniczne przy oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, a to chyba był problem dla wykonawcy) i negocjować z wybranym wykonawcą, czy ponownie oszacować wartość (będzie poniżej 10.000 zł netto) i zrobić zapytanie ofertowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX