W jaki sposób zaksięgować korektę na minus faktury za energię elektryczną za poprzedni rok?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Krystyna
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób zaksięgować korektę (na minus) faktury za energię elektryczną za 2018 r. (wpływ do jednostki budżetowej w 2019 r.)? Czy któryś z przedstawionych sposobów jest prawidłowy?

I sposób (w grudniu 2018 r. ) ujęcie zapisem 201/401 (powstanie nadpłata) lub 401/201 na minus wyksięgowanie całej kwoty faktury oraz 401/201 prawidłowa kwota (z korekty), również powstanie nadpłata. Wówczas powstanie nadpłata na koncie 201. Czy należy ją wykazać w Rb-N?

A w styczniu 2019 r. przeksięgować tę należność na konto 221 (zapisem 221/201), a wpływ tej należności (130/221) odprowadzić jako dochód budżetowych.

II sposób: Ujęcie w grudniu 2018 r. zapisem: 221/401 Wówczas tę należność wykazać w paragrafie 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w sprawozdaniu Rb-27S oraz w Rb-N.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX