W jaki sposób wytłumaczyć właścicielowi różnicę między wysokością wyniku finansowego a stanem gotówki w firmie? - OpenLEX

W jaki sposób wytłumaczyć właścicielowi różnicę między wysokością wyniku finansowego a stanem gotówki w firmie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała bezzwrotną dotację na budowę sieci kanalizacyjnej. Inwestycja została rozliczona i przyjęta na majątek. Wpływ dotacji zaksięgowano na koncie 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Obecnie spółka rozlicza konto 840 i przychód, w wysokości amortyzacji od tej dotacji, księguje w pozostałe przychody operacyjne, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia wyniku bilansowego. Jest to duża kwota, ponieważ dotacja była wysoka.

W jaki sposób tłumaczyć ten fakt właścicielowi, który oczekuje całego zysku dla siebie, a spółka nie ma aktualnie środków na wypłatę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?