Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kontrahentowi polskiemu sprzedaliśmy towary, na które została wystawiona faktura ze stawką 23% VAT. Z zawartej z kontrahentem umowy wynika, że płatność rozłożona została na 10 równych rat płatnych do 20. dnia każdego miesiąca. Kwota każdej raty ma być powiększona o odsetki w wysokości 6%, naliczane od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia płatności każdej z rat. Za dzień płatności strony ustaliły dzień wpłynięcia wymaganej kwoty na rachunek sprzedawcy.

Czy prawidłowo zrobimy wystawiając faktury na odsetki ze stawką ZW zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT w terminie 7 dni od dnia, w którym odsetki zostały zapłacone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację