W jaki sposób wypowiedzieć dyscyplinarnie umowę, jeżeli pracownik jest niedostępny w miejscu pracy i nie jest możliwe nawiązanie z nim kontaktu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik nie stawił się do pracy nie usprawiedliwiając nieobecności. Pracodawca zdecydował się wysłać wypowiedzenie dyscyplinarne. Przesyłka była awizowana dwukrotnie w dniach 1.04.2020 r. oraz 9.04.2020 r., a więc w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i pozostała nieodebrana.

Czy w związku z art. 98 ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) – dalej u.sz.i.w., nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów, nie możemy uznać wysłania wypowiedzenia za skuteczne?

W jaki sposób możemy wypowiedzieć dyscyplinarnie umowę, jeżeli pracownik jest niedostępny w miejscu pracy i nie jest możliwe nawiązanie z nim kontaktu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX