W jaki sposób wypełnić IFT-1R dla członka zarządu, który jest nierezydentem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba zagraniczna, obywatel Niemiec, od 1.06.2023 r. będzie pełniła funkcję członka zarządu w polskiej spółce z o.o. i otrzymywała wynagrodzenie z tytułu powołania. Członek zarządu ma miejsce zamieszkania w Niemczech. W Polsce będzie świadczył pracę 2 lub 3 dni w miesiącu. Od wynagrodzenia ustalonego za czas pracy w Polsce będzie obliczany i pobierany podatek zryczałtowany 20%.

Czy przygotowując dokument IFT za 2023 r. dla członka zarządu w wierszu D.10 w kolumnie "d" pt. " Wysokość dochodu zwolnionego z opodatkowania" w poz. 70 należy wpisać część wynagrodzenia z powołania za czas pracy poza Polską a w kolumnie "e" pt." Wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu" w poz. 71 część wynagrodzenia obliczoną za czas pracy w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX