Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób wyliczyć stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy w porze nocnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na 26/30. Zgodnie z art. 42b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, przysługuje mu 15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, ale którego pełnego tj. 1.375,00 zł wynikającego z tabeli, czy też z umowy o pracę tj. 1.191,67 zł i jaki przyjąć wtedy tygodniowy wymiar czasu pracy 26 czy też 30?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?