Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściwie zaliczono i wyceniono wniesiony do spółki aport polegający na inwestycji w obcym środku trwałym, którym był grunt?

Podatniczka prowadziła działalność rekreacyjną, uzyskała dotację na modernizację zbiornika wodnego, który wykorzystywała w działalności na podstawie umowy dzierżawy. Wartość nakładów przekraczała 10.000 zł. Zbiorniki wodne zaliczono do grupy 060 KŚT, czyli grunty pod wodami. W działalności nakłady inwestycyjne nie były amortyzowane. Po podpisaniu aktu notarialnego o wniesieniu aportu nakłady na inwestycję w obcych środkach trwałych zostały wycenione i wniesione do spółki w wartości poniesienia i zaksięgowane na środki trwałe w grupie 0, czyli "grunty".

Czy właściwie zaliczono wniesiony aport do środków trwałych?

W jaki sposób należy dokonywać odpisów przez okres umowy dzierżawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?