W jaki sposób winno wyglądać księgowanie subwencji ogólnej do zwrotu i czy operacje te należy zaksięgować w księgach budżetu czy urzędu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Spychalski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Minister Finansów decyzją z dnia 6 września 2013 r. zobowiązał gminę do zwrotu nienależnej kwoty części subwencji ogólnej otrzymanej w 2012 r. wraz z odsetkami. Gmina wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzją z dnia 4 listopada 2013 r. Minister Finansów utrzymał w mocy decyzję z dnia 6 września 2013 r. Gmina wnioskiem z dnia 6 grudnia 2013 r. wystąpiła o rozłożenie na raty kwoty zwrotu nienależnie otrzymanej w 2012 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej wraz z odsetkami. Minister Finansów decyzją z dnia 23 stycznia 2014 r. postanowił o rozłożeniu na 18 rat kwoty zwrotu nienależnie otrzymanej w 2012 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej wraz z odsetkami - raty płatne będą w okresie marzec 2014 - sierpień 2015 r. Gmina prowadzi odrębną rachunkowość dla budżetu gminy oraz urzędu i posiada odrębne rachunki bankowe dla budżetu i urzędu.

W jaki sposób winno wyglądać księgowanie subwencji ogólnej do zwrotu na podstawie decyzji w księgach 2013 r., a w jaki sposób zwrot poszczególnych rat subwencji w księgach roku 2014 - czy operacje te należy zaksięgować w księgach budżetu czy urzędu?

Czy kwotę subwencji do zwrotu wraz z odsetkami należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z?

Czy zwrot subwencji w latach 2014-2015 winien zostać dokonany z konta wydatkowego z odpowiednim paragrafem klasyfikacji budżetowej wydatków (odrębnym na zwrot subwencji i zwrot odsetek)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX