Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę działalność gosp. od 2006 r., jestem czynnym podatkiem VAT i byłem nim przez cały ten czas. Od 2010 r. do dnia dzisiejszego realizuję inwestycję polegającą na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, wartość której wielokrotnie przekroczyła 15.000 zł (do chwili obecnej). Do celów rozliczenia inwestycji w 2010 r. została podjęta decyzja na podstawie danych z projektu budowlanego że: -72,04% powierzchni budynku zostanie wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w tym też procencie został odliczony podatek naliczony VAT z faktur inwestycyjnych - 24,20% część mieszkalną, która będzie służyła prywatnym celom -3,76% część wspólna inwestycji Od tych dwóch części nie był odliczony Podatek naliczony VAT. Po czym w lipcu bieżącego roku nastąpiła zmiana przeznaczenia części inwestycji i w związku z powyższym podjąłem decyzję o zmianie udziału procentowego budynku usługowego -mieszkalnego w następujący sposób: część usługowa -74,08% oraz część mieszkalna 25,92%.

W jaki sposób, w związku ze zamiana przeznaczenia części budynku, mogę skorygować deklaracje VAT?

Czy mogę tego dokonać jednorazową korektą na podstawie art. 91 ust. 8 ustawy czy poprzez złożenie deklaracji korygujących za kolejne miesiące trwania inwestycji?

Moim zdaniem zgodnie z art. 91 ust. 8 ustawy mogę dokonać jednorazowej korekty deklaracji za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia części budynku, ponieważ decyzja o zmianie przeznaczenia części budynku do działalności opodatkowanej została podjęta przed przyjęciem budynku do używania i ujęciem w ewidencji środków trwałych. Ponadto wskazana część tego budynku nie była używana do celów prywatnych ani prowadzenia nieopodatkowanej działalności gospodarczej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?