W jaki sposób w związku z wejściem w życie ustawy o dokumentach publicznych spółdzielnia powinna dostosować się do zakazu... - OpenLEX

W jaki sposób w związku z wejściem w życie ustawy o dokumentach publicznych spółdzielnia powinna dostosować się do zakazu kserowania aktów stanu cywilnego, skoro musi okazać kontrolującym podstawę do zawarcia nowej umowy najmu czyli okazania aktu zgonu lub małżeństwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia, która jest właścicielem lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia mieszkalnego zawiera umowę najmu z najemcą. Zgon, zawarcie związku małżeńskiego lub rozwiązanie związku małżeńskiego przez najemcę skutkuje zmianami w umowie najmu. W wyniku zmian spółdzielnia zawiera: umowę najmu z nowym najemcą w przypadku zgonu poprzedniego najemcy, umowę najmu z aktualnym najemcą w związku ze zmianą stanu cywilnego i w związku z tym istnieje konieczność pobrania kopii aktu zgonu lub małżeństwa, co stanowi podstawę do sporządzenia nowej umowy najmu. W przypadku kontroli przez organy kontrolujące spółdzielnie, wymaga się od spółdzielni okazania dokumentów, stanowiących podstawę do zawarcia nowej umowy (aktu zgonu, małżeństwa).

W jaki sposób w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych spółdzielnia powinna dostosować się do zakazu kserowania aktów stanu cywilnego, skoro musi okazać kontrolującym podstawę do zawarcia nowej umowy najmu czyli okazania aktu zgonu lub małżeństwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?