W jaki sposób w księgach rachunkowych na dzień 1 stycznia należy ująć skutki storna wyceny bilansowej należności, dla której na dzień 31 grudnia roku ubiegłego utworzono odpis aktualizujący?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób w księgach rachunkowych na dzień 1 stycznia należy ująć skutki storna wyceny bilansowej należności, dla której na dzień 31 grudnia roku ubiegłego utworzono odpis aktualizujący?

Przykład: Należność wg daty powstania: 200.000 zł (po przeliczeniu na PLN) Wycena na dzień bilansowy: 210.000 zł Mamy zatem 10.000 zł dodatnich różnic kursowych: - Ma konto 750 Przychody finansowe: 10.000 zł i - Wn konto 200 Należności: 10.000 zł. Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia: - Ma konto 270 Odpis: 210.000 zł - Wn konto 760 Pozostałe koszty operacyjne: 210.000 zł. Na dzień 1 stycznia księgujemy storno wyceny bilansowej tej należności: Wn konto 200 Należności: 10.000 zł.

Na jakie konto odnieść to storno, czy bezpośrednio na konto odpisu aktualizującego 270, czy na konto 750 -10.000 zł?

A jeśli na konto 750 to jak następnie powinno przebiegać księgowanie korekty odpisu aktualizującego, celem jego zrównania z saldem konta 200?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX