Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób uzasadnić brak podziału zamówienia na części na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego?

Czy takie uzasadnienie jest wystarczające: Mając na uwadze brzmienie motywu 78 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/WE oraz wielkość, skalę, wpływ na rynek MŚP, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Brak podziału zamówienia na części nie wpływu na konkurencyjność na rynku usług, będących przedmiotem zamówienia, a także na ich realizację.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację