Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Siwińska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został zatrudniony 15 marca 2010 r. Pracownikowi, w myśl umowy o pracę przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. W miesiącu zatrudnienia (marcu) uzyskał wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (300 zł). Od 20 do 21 marca przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Jak powinno zostać ustalone wynagrodzenie za urlop?

Czy w podstawie uwzględniać składniki zmienne (wynagrodzenie za nadgodziny) opierając się na ogólnej zasadzie określonej w art. 172 k.p., który stanowi, że za czas urlopu pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie analogiczne jakby w tym czasie pracował?

Czy też należy powołać się na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r., gdzie literalnie jest mowa o ustaleniu zmiennych składników z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc urlopu, czyli w tym wypadku bez uwzględnienia takich składników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?