W jaki sposób ustalić wynagrodzenie dla pielęgniarki pracującej w szpitalu w ramach umowy o pracę w systemie zmianowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pielęgniarka pracująca w szpitalu w ramach umowy o pracę w systemie zmianowym, gdzie zmiana wynosi 12 godzin. W związku z tym pielęgniarka pracuje również w niedzielę i święta, noce i wolne soboty za co otrzymuje dodatek (wynagrodzenie) za godziny nocne, świąteczne i wolne soboty. Są różne interpretacje w sprawie rozliczenia otrzymywanych środków finansowych z NFZ na wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628)

Jak należy rozumieć zapis ww. rozporządzenia do pobieranego wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez pielęgniarki w niedziele i święta?

Czy należy go doliczyć do wzrostu wynagrodzenia i rozliczyć otrzymane środki finansowe na podwyżkę dla ww. personelu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX