W jaki sposób ustalić odpłatność za pobyt w DPS w odniesieniu do wnuczki osoby tam przebywającej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ ustalił zstępną do ponoszenia odpłatność za pobyt w DPS ojca. Zstępna posiada pełnoletnią, jedyną pracującą córkę, tj. wnuczka w stosunku do osoby przebywającej w DPS. Organ wydał decyzję naliczającą odpłatność za pobyt w DPS zgodnie z ustalonym dochodem, tj. kwota 35 zł, jednocześnie zwolnił zstępną z ponoszenia odpłatności bezterminowo.

Czy organ może wznowić - wszczęcie postepowania z urzędu i wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego pod kątem zbadania obecnej sytuacji dochodowej i ponownie naliczyć odpłatność i ewentualnie zwolnić, a co z córką pracującej zstępnej?

Czy jako wnuczce naliczyć odpłatność wynikającą z ustalonego dochodu, tj. różnicy między średnim miesięcznym kosztem za DPS, a opłatą przebywającego w DPS oraz kwotą zwolnioną bezterminowo, którą naliczono dla matki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX