Nowość W jaki sposób udokumentować rezydencję podatkową spółki LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zawarła umowę ze spółką LLC zarejestrowaną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (z siedzibą w Sharjan Media City - free Zone Authority) na świadczenie usług agencyjnych/pośrednictwa handlowego (poszukiwania kontrahentów, utrzymywania z nimi relacji handlowych prezentacji oferty sprzedaży zleceniodawcy, negocjowania warunków, nadzorowania procesu sprzedaży, reklamacji, wsparcia logistycznego itp). Chcąc zabezpieczyć możliwość zwolnienia z podatku u źródła firma (w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z ZEA) pozyskała oświadczenie beneficjenta dyrektora spółki - reprezentanta. Niestety agent twierdzi, iż nie może przedstawić certyfikatu rezydencji dla spółki (Emirat Sharjan), a jedynie własną Residence Card i wizę. Spółka składa się z 2 udziałowców innego pochodzenia (UK) - posiadających łącznie 100% udziałów. Z dokumentacji wynika, iż jest to spółka LLC, natomiast wszystko wskazuje na spółkę offshore.

Jak w takiej sytuacji należy udokumentować rezydenturę spółki z siedzibą w ZEA by skorzystać z możliwości zwolnienia z podatku u źródła?

Czy należy potraktować udziałowców jako osoby fizyczne i dla nich pozyskać certyfikaty rezydencji (wykazanie obu udziałowców w PIT-8AR)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX