Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2018 r.

PYTANIE

W jaki sposób starosta przyjmując zgłoszenie w myśl art. 152 ust. 4 p.o.ś. powinien weryfikować, czy instalacja tj. stacja telefonii komórkowej:

1) nie powoduje przekroczeń standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska?

2) spełnia wymagania ochrony środowiska? tj. czy wykonano wymagane przepisami lub określone w decyzjach administracyjnych środki techniczne chroniące środowisko, czy też zastosowano odpowiednie rozwiązania technologiczne, wynikających z ustaw lub decyzji; w kontekście wniesienia ewentualnego sprzeciwu zgodnie z art. 152 ust. 4a p.o.ś.?

Czy nie wnosząc sprzeciwu (przyjmując ww. zgłoszenie), starosta ma prawo/obowiązek weryfikowania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych lub pozwolenia na użytkowanie instalacji w zakresie wykonania nałożonych w pozwoleniu na budowę środków technicznych chroniących środowisko, oraz czy zastosowano odpowiednie rozwiązania technologiczne, wynikające z takiej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?