W jaki sposób starosta ma wyznaczyć likwidatora spoza spółki wodnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta będzie likwidował spółkę wodną w drodze decyzji. Organy spółki nie działają. Nie ma możliwości zwołania walnego zgromadzenia. Żaden członek spółki wodnej nie chce być likwidatorem spółki, dlatego też likwidatora musi wyznaczyć starosta. Spółka posiada majątek - nieruchomość gruntową oraz budynek, sprzęt i maszyny. Ponadto spółka jest zadłużona, zobowiązania finansowe opiewają na kwotę ok. 250 tyś. zł.

W jaki sposób starosta ma wyznaczyć likwidatora spoza spółki?

Jak ma wyglądać procedura poszukiwania, wyboru i ustanawiania likwidatora spółki?

Czy należy rozpisać konkurs, opublikować ogłoszenie o poszukiwaniu likwidatora spółki?

Czym kierować się przy wyborze likwidatora?

W jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia - czym się kierować?

Czy ustalenie wynagrodzenia powinno odbyć się w formie decyzji?

Kiedy należy ustalić wynagrodzenie - z chwilą wyznaczenia likwidatora czy po zakończeniu jego czynności?

Czy do spółek wodnych mają zastosowanie przepisy o spółkach handlowych, spółkach cywilnych itp.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access