Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Przy rowach konserwowanych przez spółkę wodną położone są działki nienależące do członków spółki wodnej, dzierżawione przez osoby spoza gminy czy powiatu niespecjalnie zainteresowane życiem wsi. Przed przystąpieniem do prac spółka wywiesza na tablicach informacyjnych sołectwa zawiadomienia o realizacji zamierzenia. Jednak do znacznej części zainteresowanych ta informacja nie dociera. Później przy obciążaniu ich świadczeniami na podstawie art. 171 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. zgłaszają, że spółka naruszyła ich prawa właścicielskie, wkraczając na grunt czy przejeżdżając koparką, dokonała zniszczeń plonów. Czy z racji pełnienia nadzoru nad spółką (art. 178 pr. wod.) starosta może na wniosek spółki udzielić informacji (z prowadzonej ewidencji gruntów) o właścicielu konkretnej działki (imię, nazwisko, adres), żeby zarząd mógł go skutecznie powiadomić o planowanych pracach, a w przypadku braku zgody na wejście na grunt - wystąpić do sądu o zgodę zastępczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?