W jaki sposób spółka może wystawić fakturę na sprzedaż 50% udziału we własności środka trwałego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W maju 2023 roku ABC sp. z o.o. dokonała zakupu ŚT będącego pochylnią kontenerową na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej za cenę 200 000 netto. Spółka prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem VAT i dokonała odliczenia pełnej kwoty podatku VAT wynikającej z faktury (46 000 zł). Od czerwca 2023 r. maszyna jest amortyzowana wg stawki 10% rocznie. We wrześniu 2023 roku ABC sp. z o.o. planuje sprzedaż 50% udziałów w ŚT za cenę 70 000 netto (86 100 brutto) zł.

W jaki sposób spółka ma wystawić fakturę na sprzedaż 50% udziału w ŚT? (nazwa towaru, stawka VAT)?

W jaki sposób prawidłowo wykazać amortyzację po zbyciu 50% udziału w ST za cenę 70 000 zł netto?

Czy i jeżeli tak, to w jaki sposób oraz w jakim okresie należy wykazać korektę w VAT należnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX