Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem o którym mowa w art. 39 k.p (ochrona przedemerytalna) w sytuacji, gdy ten po zakończonym w dniu 6 lutego 2009 r. zasiłku rehabilitacyjnym korzystał z urlopu wypoczynkowego, po czym w dniu 3 marca 2009 r. przedłożył nowe zwolnienie lekarskie na okres 21 dni na ten sam numer choroby co poprzednio.

Nowy okres zasiłkowy nie przysługuje, bo nie minęło 60 dni.

Czy ten czas należy traktować jako nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia?

Co należy począć z pracownikiem, gdy ten nie otrzymał jeszcze decyzji z ZUS o emeryturze i nie chce sam rozwiązać umowę o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?