W jaki sposób rozstrzygnąć sprawę o wymeldowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego, w którym osoba wnioskowana do wymeldowanie sama oświadczyła, że już nie mieszka pod dotychczasowym adresem. Opuściła budynek w następstwie konfliktu z córką, która była wnioskodawcą. Z relacji osoby wnioskowanej do wymeldowanie wynika, że raczej nie zamierza wracać pod dotychczasowy adres, choć z drugiej strony powołuje się na korzystny dla niej wyrok sądu powszechnego który przywrócił jej posiadanie lokalu. Wyrok jest prawomocny, ale nie został zrealizowany przez komornika. Osoba nie została wprowadzona w posiadanie. Nadal nie ma dostępu do mieszkania. Co więcej twierdzi, że nie stać jej na zapłatę dla komornika. Poza tym zeznała w trakcie postępowania, że wymelduje się sama, gdy otrzyma inny lokal lub pieniądze od wnioski dawczyni. Dodatkowo jak ustalono, w trakcie postępowania budynek zmienił już właściciela,gdyż został sprzedany. Co w takim przypadku z wyrokiem o przywrócenie posiadania? Czy nadal można go zrealizować? Czy nowy właściciel jest nim związany oraz czy w sprawie o wymeldowanie powinien złożyć oświadczenie o woli kontynuowania postępowania? Czy też organ meldunkowych powinien sam ustalić właściciela i kontynuować postępowanie wydając decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX