W jaki sposób przeliczać przychody wykazane na fakturach w euro?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wystawia faktury w walucie dla kontrahentów krajowych, kontrahentów unijnych oraz dla sprzedaży eksportowej. Kwoty wykazane na fakturze przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Spółka stosuje następujący sposób przeliczenia: cena jednostkowa netto w walucie przeliczana jest po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Następnie tak ustalona cena jednostkowa netto w złotych mnożona jest przez ilość, co daje wartość netto pozycji faktury w złotych. Od tak ustalonej wartości netto w złotych kalkulowany jest 23% VAT (w przypadku kontrahentów krajowych) i dalej kwota brutto. Wartość netto, wartość podatku oraz wartość brutto całej faktury kalkulowane są jako suma poszczególnych pozycji.

Czy taki sposób przeliczenia jest zgodny z przepisami ustawy o CIT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access