W jaki sposób przekazać jednostce organizacyjnej gminy nie posiadającej osobowości prawnej, realizację zdania wynikającego z umowy zawartej przez gminę z innym podmiotem zewnętrznym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób przekazać do realizacji własnej jednostce organizacyjnej gminy nie posiadającej osobowości prawnej realizację danego zdania wynikającego z umowy zawartej przez gminę z innym podmiotem zewnętrznym, w tym realizację zadania związanego ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) po cenach preferencyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX