W jaki sposób pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną powinien skorygować stan zatrudnienia, biorąc pod uwagę poprzednie wydłużone orzeczenie oraz nowe orzeczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brząkowski Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik posiadał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do końca lutego 2024 r. W lutym złożył wniosek o kolejne orzeczenie. Zgodnie z ustawą po odwołaniu epidemii jego orzeczeni traci ważność dopiero 30.09.2024 r. W marcu stawał na komisji, potem się odwoływał, ostatecznie w dniu 5 czerwca złożył orzeczenie o stopniu niepełnosprawności u pracodawcy ze zmiana ze stopnia umiarkowanego na lekki. Pracodawca cały czas traktował pracownika jako osobę niepełnosprawna ze stopniem umiarkowanym.

Czy urlop dodatkowy, który pracownik nabył w dniu 01.01.2024 r. pozostaje do końca roku?

Czy od dnia 05.06.2024 r. pracownik pracuje już 8 godzin, a nie 7?

Czy pracodawca powinien skorygować dotychczasowe okres od marca do czerwca uwzględniając nowe orzeczenie, czy zostawia to bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX