W jaki sposób pracodawca może zmienić pracownikowi stanowisko z kierowniczego na szeregowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dzienisiuk Dorota
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób pracodawca może zmienić pracownikowi stanowisko z kierowniczego na szeregowe (np. specjalista), jeżeli ten jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Pracownik jest już w wieku emerytalnym tzn. nie podlega już ochronie z art. 39 k.p.

Czy w tej sytuacji wystarczającym będzie złożenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego, czy wystarczy jako powód podać osiągnięcie wieku emerytalnego?

Czy konieczne będzie jednak szersze uzasadnienie?

Czy gdyby doszło do ostatecznego rozwiązania stosunku pracy takiemu pracownikowi przysługuje ciągle odprawa emerytalna?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access