W jaki sposób pracodawca może potrącić z wynagrodzenia zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi na pokrycie wydatków służbowych? - OpenLEX

W jaki sposób pracodawca może potrącić z wynagrodzenia zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi na pokrycie wydatków służbowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik pobrał zaliczkę na poczet zakupów firmowych w kwocie 2000 zł. Jedynym dokumentem potwierdzającym tę wypłatę jest KW podpisane przez pracownika oraz pracownika firmy, który dokonał wypłaty. Pracownik w ciągu 2 miesięcy nie rozliczył zaliczki oraz nie przedstawił żadnych faktur.

Czy sam dowód KW jest wystarczający aby dokonać potrącenia z wynagrodzenia? Czy może potrzebujemy zgody pracownika?

Pracownik posiada również zajęcie komornicze oraz aktualnie przebywa na długotrwałym chorobowym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX