W jaki sposób powinny być prowadzone zajęcia rewalidacyjne, jeżeli nie mogły być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zajęcia rewalidacyjne zgodnie z art. 109 ust. 1 pr. ośw. nie są ani zajęciami edukacyjnymi ani zajęciami organizowanymi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, są odrębną kategorią zajęć o charakterze terapeutycznym i mają charakter usprawniający zaburzone funkcje (np. nauka orientacji przestrzennej i poruszania się, nauka języka migowego, systemu Brailleʼ a lub innych sposobów komunikowania się, korygujące wady postawy, wady mowy, rozwijanie umiejętności społecznych oraz inne wynikające z programów rewalidacji) w okresie od 20 marca do 18 maja 2020 r. nauczyciele rewalidacji ograniczyli się do konsultacji z rodzicami i wychowawcami klas. Przesyłali wykaz ćwiczeń (np. logopeda) znanych dzieciom z wcześniejszych zajęć. Uznaliśmy, że rodzice nie mogą prowadzić zajęć tego typu w domu, a nauczyciel nie ma możliwości prowadzenia i nadzorowania ćwiczeń bowiem wielu rodziców dysponowało tylko komórką, często jeżeli już to z ograniczonym dostępem do Internetu. Nie mieliśmy wówczas platformy do prowadzenia zajęć na odległość. Niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r., w dniu 18 maja 2020 r. uruchomiliśmy zajęcia rewalidacyjne w trybie stacjonarnym. Od wizytatora usłyszałam jednak, że zajęcia rewalidacyjne to zajęcia edukacyjne czyli powinny być prowadzone w tym okresie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access