W jaki sposób powinni pracować nauczyciele w bursach, w których nie ma wychowanków, w związku z ograniczeniem funkcjonowania... - OpenLEX

W jaki sposób powinni pracować nauczyciele w bursach, w których nie ma wychowanków, w związku z ograniczeniem funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół, poprzez wprowadzenie realizowania w tych szkołach zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z ograniczeniem funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół, poprzez wprowadzenie realizowania w tych szkołach zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w jaki sposób powinni pracować nauczyciele w bursach, w których nie ma wychowanków? Czy powinni pozostawać w gotowości do pracy? Jeśli tak to jakie wynagrodzenie powinni otrzymać? Oprócz wynagrodzenia zasadniczego jakie składniki powinny być wypłacone nauczycielowi? Czy może nauczyciele powinni pracować zdalnie? Czy w ogóle jest możliwa praca zdalna nauczycieli, jeśli bursy to placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania a uczniowie pozostają pod opieka rodziców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?