Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 10 RODO stanowi, że "Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych". Jesteśmy podmiotem, w którym skazani na karę ograniczenia wolności są kierowani do wykonania nieodpłatnie, kontrolowanej pracy na cele społecznie użyteczne.

W jaki sposób powinien być w takiej sytuacji prowadzony nadzór przez władze publiczne nad przetwarzaniem danych osobowych osób skazanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?