W jaki sposób potwierdzać do akt osobowych zgodność wydrukowanego zaświadczenia lub certyfikatu z dokumentem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od czasów pandemii większość szkoleń prowadzonych jest w formie on-line, a zaświadczenia czy certyfikaty o odbytych szkoleniach otrzymuje się dokonując ich wydruku z internetu (nie otrzymuje się oryginału zaświadczenia/certyfikatu przesłanego w formie papierowej). W związku z powyższym czy należy potwierdzać, a jeżeli tak to w jaki sposób potwierdzać do akt osobowych zgodność takiego wydrukowanego zaświadczenia/certyfikatu z dokumentem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX