Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. wystąpiła do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z planem zbycia nieruchomości gruntowej wniesionej aportem w 2000 r. do spółki na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. W opisie zdarzenia przyszłego spółka precyzyjnie opisała czynności związane wówczas z wniesieniem nieruchomości, w tym m.in. wskazała, że łączna wartość nieruchomości gruntowych wnoszonych aportem do spółki, ustalona przez biegłych rzeczoznawców, jako rynkowa była o 1000 zł niższa niż wartość nominalna utworzonych przez spółkę udziałów. Wskazano też, że wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez wspólnika wnoszącego aport, po wartości nominalnej. W rzeczywistości różnica 1000 złbyła znikomym procentem wartości wnoszonego aportu, a spółka de facto zaokrągliła wartość aportu i dlatego przyjęła, że udziały zostały objęte za ich wartość nominalną. Tej informacji o zaokrągleniu we wniosku nie zawarto. Dyrektor KIS odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji, uzasadniając w postanowieniu, że z opisu sprawy wynika, że wnioskodawca wydał udziały za aport, którego wartość była niższa od wartości nominalnej udziałów oraz, że taka sytuacja nie mogła mieć miejsca w świetle art. 154 par. 3 k.s.h. Wskazano dodatkowo, że organ nie może "legitymizować", poprzez wydanie interpretacji indywidualnej, niezgodnych z prawem działań spółki, jakie miały miejsce przy podwyższeniu jej kapitału zakładowego. Trzeba też dodać, że podwyższenie kapitału spółki w oparciu o uchwałę i ww. aport zostało oczywiście zarejestrowane w KRS.

Jak w tej sytuacji spółka, której zależy na pilnym otrzymaniu interpretacji indywidualnej, powinna się zachować?

Czy z ostrożności procesowej, niezależnie od uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego o informację o zaokrągleniu (skorygowaniu) wartości aportu do kwoty równej wartości nominalnej udziałów, dodatkowo wnieść teraz gotówką 1000 zł na pokrycie tego braku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?