Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgłosił się do nas pacjent, który po konsultacji został zakwalifikowany do zabiegu komercyjnego (artroskopia stawu kolanowego ACL – internal brace). Okazało się, że pacjent jest Świadkiem Jehowy i złożył oświadczenie, w którym nie zgadza się na przetaczanie krwi, ani jej głównych składników, czy też substancji krwiopochodnych.

Czy powyższe oświadczenie zwalnia nas z odpowiedzialności, kiedy z powodu powyższego oświadczenia, w przypadku sytuacji, gdy pacjent straci przytomność i będzie potrzebował przetaczania krwi, odstąpimy od ratowania życia?

Czy możemy opierać się tylko na jego decyzji i uznać, że jest jednoznaczna i wiążąca?

Dodatkowo – pacjent podpisuje umowę na zabieg komercyjny, w której zawarty jest m.in. taki zapis: "Pacjent oświadcza, iż:

1.

zapoznał się z Procedurą udzielania świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie chirurgii i ortopedii;

2.

został poinformowany o metodzie leczenia i wszelkich możliwych powikłaniach i wyraża zgodę na poddanie się przedmiotowemu zabiegowi operacyjnemu zgodnie z propozycją lekarza prowadzącego. Wszelkie formularze zgód/ oświadczeń Pacjenta stanowią załączniki indywidualnej dokumentacji medycznej wewnętrznej;

3.

jest świadomy, że w sytuacjach nagłych lub niespodziewanych, może zaistnieć konieczność dokonania zmian w stosunku do umówionego planu leczenia;

4.

wyraża zgodę na wprowadzenie takich zmian w zakresie koniecznym do pomyślnego zakończenia umówionej procedury."

Czy ten zapis nie jest sprzeczny z oświadczeniem pacjenta i czy nie daje lekarzowi operującemu możliwości podjęcia działań lekarskich ratujących życie, w tym przetaczania krwi?

Czy zatem powinniśmy w umowie zawrzeć zapis, który mówi o braku zgody pacjenta na takie działania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?