Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Miasto zawiera z telewizją umowę, której przedmiotem ma być sponsorowanie transmisji audycji telewizyjnej i reklamy na antenie. Miasto zobowiązało się do udostępnienia miejsca do rejestracji materiałów filmowych (na ustawienie wozu transmisyjnego, miejsca dla kamery i operatora), natomiast telewizja zobowiązała się do relacji na żywo uroczystości, emisji kilkudziesięcio sekundowej reklamy promującej Miasto. Miasto udostępniło logo i inne materiały niezbędne przy produkcji planszy sponsorskiej, a także zobowiązało się do pokrycia kosztów kampanii promocyjnej, w tym emisji reklamy i kosztów realizacji transmisji.

Czy w przypadku tak sformułowanej umowy mamy do czynienia z ekwiwalentnością świadczeń sponsora i sponsorowanego?

Jakie obowiązki w zakresie VAT pojawić się mogą po stronie Miasta (jakie skutki w VAT)?

W umowie zdefiniowana została jedynie wartość świadczenia wykonanego przez telewizję.

Czy brak oznaczenia wartości świadczenia po stronie Miasta może skutkować jakimiś problemami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?