W jaki sposób oszacować ewentualne koszty za wycinkę drzew?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje przedsięwzięcie w postaci budowy farmy fotowoltaicznej na powierzchni ok. 200 ha. Teren porośnięty jest drzewami różnych gatunków, które liczone są w tysiącach. Są to grunty będące w użytkowaniu wieczystym inwestora, zakwalifikowane jako Ba (tereny przemysłowe) i Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), na których nie ma żadnej zabudowy, przez mały fragment przebiega podziemna infrastruktura teleinformatyczna oraz wodno-kanalizacyjna. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czy istnieje jakaś możliwość prawna wycinki drzew bez konieczności ponoszenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów?

Artykuł 83f i art. 86 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) – dalej u.o.p. nie mają zastosowania.

W jaki sposób oszacować ewentualne koszty za wycinkę drzew?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX