Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 24.10.1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1974 r. nr 38 poz. 229) (obiekt kat.X - kościół). W decyzji organ wydający zobowiązał inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Inwestor zamierza oddać obiekt do użytkowania obecnie. Na dzień dzisiejszy obiekt kat. X wymaga pozwolenia na użytkowanie.

Czy organ nadzoru budowlanego powinien przyjąć obiekt do użytkowania pozwoleniem na użytkowanie czy zawiadomieniem w trybie art. 54 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?