W jaki sposób organ ma wystawić informację o wysokości opłat za usługi wodne za poprzednie 5 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić Wójt, gdy podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne (w tym przypadku za zawyżoną retencję) nie złożył żadnego oświadczenia w tym zakresie, a organ ustalił, że ze względu na stan zagospodarowania nieruchomości był do tego zobligowany od momentu wejścia ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne w życie?

W jaki sposób organ ma wystawić informację o wysokości opłat za poprzednie 5 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX