W jaki sposób organ ma sprawdzić zgodność projektu z decyzją o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę obejmującą zmianę sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na funkcję mieszkalną i przebudowę przegród zewnętrznych polegającą na montażu okien połaciowych. Przedłożył również decyzję o warunkach zabudowy, która w zakresie zaopatrzenia w ciepło wskazuje "bez zmian". Projektant wskazuje, że przedmiotowy lokal będzie posiadał ogrzewanie elektryczne.

Czy konieczne jest przedłożenie do wniosku oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

W jaki sposób organ ma sprawdzić zgodność projektu z decyzją o warunkach zabudowy, gdy widnieją w niej zapisy odnośnie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków bytowych, zasilania w energie elektryczną i zapatrzenie w ciepło - "bez zmian" w odniesieniu do poddasza nieużytkowego?

Projektant wskazuje, że budynek oraz pomieszczenia na poddaszu są użytkowane oraz wyposażone w instalacje wewnętrzne, m.in. elektryczne, wodno-kanalizacyjną, grzewczą i wentylacji grawitacyjnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX