W jaki sposób OPS ma naliczyć należną kwotę za DPS od osoby? - OpenLEX

W jaki sposób OPS ma naliczyć należną kwotę za DPS od osoby?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W DPS została umieszczona matka z dorosłym synem w roku 2012.

Matka (Pani X) - od 2019 r. reprezentowana przez pełnomocnika wraz z synem (Pan Y) posiadajŕcym opiekuna prawnego, posiadali mieszkanie i garaý. Postanowieniem z dnia 30.09.2020 r. Sŕd Rejonowy zniósů wspóůwůasnoúă syna z obowiŕzkiem spůaty na rzecz uczestnika Pana Y kwoty odpowiadajŕcej Ľ wartoúci nieruchomoúci: mieszkania, tj. 35200,75 zł i garażu, tj. 4500 zł w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia.

W dniu 7.04.2021 r. do DPS na konto depozytowe Pana Y została wpłacona kwota 19 800 zł. Tę kwotę Organ pomocy społecznej - po otrzymaniu informacji o zmianie sytuacji dochodowej Pana Y od opiekuna prawnego w IV/2021 r. zaliczył jako jednorazowy dochód przekraczający pięciokrotność kwoty kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej Pana Y i decyzją administracyjną zmienił odpłatność za pobyt Pana Y w DPS od miesiąca maja 2021 r. Pan Y zmarł w październiku 2021 r.

W dniu 30.06.2021 r. Pani X sprzedała garaż o wartości 20 000 zł. Natomiast w dniu 12.08.2021 r. umową darowizny ustanowioną notarialnie przekazała mieszkanie obdarowanemu Panu R., o wartość 140 803 zł. Zarówno o sprzedaży garażu, jak darowaniu mieszkania OPS powziął informację od jej pełnomocnika w lutym 2022 r. Postanowienie o pełnieniu funkcji pełnomocnik OPS otrzymał również w II 2022 r.

Organ wszczął postępowanie z związku z powziętą informacją o zmianie sytuacji dochodowej osoby z powodu otrzymania 30.06.2022 r. jednorazowego dochodu przekraczającego pięciokrotność kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej od kupującego garaż. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odebrał pełnomocnik 7.03.2022 r.

W jaki sposób OPS ma naliczyć należną kwotę za DPS od osoby?

Od 07/2021 r. licząc wstecz i potrącając od IV/2022 przez kolejne 12 miesięcy?

Czy może od IV/2022 r., czyli od chwili powzięcia informacji o uzyskanym dochodzie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX