Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2017 r.

PYTANIE

Podatnik (osoba fizyczna, prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, czynny podatnik VAT, wykonujący wyłącznie czynności opodatkowane, pozostający w związku małżeńskim, w którym obowiązywał ustrój wspólności małżeńskiej majątkowej) w 2012 r. wybudował na działce należącej do niego i jego małżonki (na zasadach wspólności małżeńskiej majątkowej) budynek usługowy. Od wydatków związanych z budową tego budynku podatnik odliczył 100% VAT. Po wybudowaniu budynku przyjął obiekt ten na stan środków trwałych w swojej firmie i dokonywał amortyzacji (w 100%). W grudniu 2015 r. podatnik ustanowił z żoną rozdzielność majątkową, ale bez podziału majątku. Po dokonaniu rozdzielności majątkowej podatnik nadal wykorzystuje budynek w swojej działalności gospodarczej, niemniej jednak dokonuje odpisów amortyzacyjnych wyłącznie od tej części wartości początkowej budynku, która odpowiada jego udziałowi we współwłasności (50%). Podatnik planuje sprzedać budynek.

Jak ta transakcja, w przedstawionym stanie faktycznym, powinna zostać opodatkowana na gruncie VAT?

Wolą podatnika jest opodatkowanie sprzedaży budynku w całości VAT (nie musiałby dokonywać korekty podatku naliczonego odliczonego od wydatków przy jego wybudowaniu + nabywcą jest czynny podatnik VAT; wydaje się, iż można przyjąć, że w przypadku tego budynku doszło do pierwszego zasiedlenia - zob. wyrok wyrok NSA z 14 maja 2015 r., I FSK 382/14; strony transakcji chciałaby zrezygnować ze zwolnienia z VAT - art. 43 ust. 10 u.p.t.u.). Niemniej jednak pojawia się wątpliwość czy opodatkowanie tej sprzedaży w całości VAT jest możliwe po ustanowieniu rozdzielności majątkowej (być może rozwiązaniem mogłoby być zawarcie pomiędzy małżonkami umowy o częściowy podział majątku wspólnego w zakresie tej nieruchomości i uzyskanie jej przez małżonka prowadzącego działalność gospodarczą).

Należy dodać, iż podatnik po ustanowieniu rozdzielności majątkowej nie dokonywał żadnych korekt w VAT dotyczących budynku – czy zasadnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?