Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

We wrześniu 2002 r. podatnik nabył nieruchomość, dom mieszkalny, za który zapłacił 50% wartości z 200.000 zł. Pozostałą kwotę, tj. 100 000,00 zł, miał zapłacić do dnia 31 grudnia 2002 r. Nie zapłacił. W 2005 r. żona (rozdzielność majątkowa, prowadzi działalność gospodarczą) na skutek ugody z wierzycielem, sprzedawcą nieruchomości, zapłaciła 80% (80.000 zł) zaległości nabywając nieruchomość. Zakup nastąpił od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Budynek ten został wpisany do ewidencji środków trwałych. W okresie od 2009 r. do 2010 r. zostały poniesione nakłady związane z przystosowaniem części budynku do prowadzonej działalności w wysokości 300.000 zł (VAT został odliczony, nakłady zwiększały wartość środka trwałego). W lutym 2011 r. została zamknięta działalność gospodarcza (upadłość osoby fizycznej). W remanencie likwidacyjny został wykazany ww. budynek i naliczono należny VAT, wykazując go w deklaracji. W 2016 r. podatniczka zamierza sprzedać za ok 600.000 zł, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od transakcji sprzedaży, jeżeli tak to od jakiej kwoty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację