W jaki sposób odpowiedzieć - poinformować pismem, że w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami przepisy te nie mają zastosowania, czy też wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel nieruchomości ma ustaloną opłatę za gospodarowanie odpadami. Ma wcześniej złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i zmienioną wysokość opłaty zawiadomieniem o podwyżce. Można w skrócie powiedzieć, że nie zgadza się z naliczoną opłatą. Wpłaca mniej. Poszły upomnienia i tytuły wykonawcze. Teraz złożył do urzędu gminy wniosek, w którym domaga się na podstawie ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia obowiązku ponoszenia opłat za gospodarkę odpadami dla swojej nieruchomości. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325).

Co zrobić w tej sytuacji?

W jaki sposób odpowiedzieć na wniosek - poinformować zwykłym pismem, że w przypadku tej opłaty przepisy te nie mają zastosowania, czy też wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX