W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie pracownika, któremu potrącana jest składka na PPK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przystąpił do PPK (autozapis w marcu 2023 r.), zapisany 8.03.2023 r. wynagrodzenie za luty 2023 r. jest wypłacane 10.03.2023 r. i wynosi 4530,16 zł (4530,16*1,5%=67,95 zł podatek od 67,95 zł tj. 8,00 zł). Składka może być zapłacona najwcześniej 1.04.2023 r. do instytucji. Tych 8,00 zł nie pomniejszamy z wynagrodzenia za luty 2023 r. wypłaconego 10.03.2023 r.

Czy pracodawca z wynagrodzenia osoby objętej autozapisem, wypłaconego 10 marca, ma naliczyć i pobrać wpłaty do PPK?

Czy dobrze to rozumiem wynagrodzenie netto pracownika wyniesie 3317,51 zł (przy kup 300 i 300 kwocie wolnej), a te 8 zł odprowadzimy z wypłaty za marzec 2023 r. wypłaconej 10.04.2023 r., jeśli składkę PPK zapłacimy również 10.04.2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX