Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, gdy w okresie poprzedzającym ustanie zatrudnienia pracownik nie przepracował wszystkich dni wynikających z obowiązującego go rozkładu czasu pracy, natomiast pracował w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej?

Pracownik jest wynagradzany wg stałej stawki miesięcznej, dodatkowo ma prawo do premii uznaniowej i regulaminowej (% wynagrodzenia zasadniczego za każdy przepracowany miesiąc kalendarzowy bez absencji chorobowej, za czas faktycznie przepracowany - bez godzin nadliczbowych). W firmie obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe łącznie z dodatkiem jest wypłacane na koniec okresu rozliczeniowego). Nadgodziny wynikają z przekroczenia normy średniotygodniowej. Stosunek pracy ustał w dniu 15 maja 2009 r.

Jak należy wliczyć nadgodziny wynikające z trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego?

Czy przy uzupełnianiu dzieląc na liczbę dni przepracowanych należy wliczyć przepracowaną sobotę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację