W jaki sposób obciążyć gminę za koszty wychowania przedszkolnego po aktualizacji dotacji? - OpenLEX

W jaki sposób obciążyć gminę za koszty wychowania przedszkolnego po aktualizacji dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina udziela dotacji dla niepublicznego przedszkola. Teraz po aktualizacji marcowej obliczyliśmy zaktualizowaną kwotę dotacji wypłacaną na jednego ucznia, którą wyliczyliśmy w ten sposób: roczna kwota dotacji po aktualizacji marcowej - 3 x miesięczna kwota dotacji przypadająca na ucznia od stycznia do marca i to zostało podzielone na 9 miesięcy. Wyszła nam kwota 630,40 zł i w tej wysokości będziemy wypłacać dotację na 1 ucznia. Moje pytanie dotyczy dwójki uczniów, którzy chodzą do tego przedszkola i nie są mieszkańcami naszej gminy. Jaką kwotą powinnam teraz obciążyć sąsiednią gminę? Czy tą uśrednioną, czyli 630,40? A co w przypadku gdy ten uczeń np. od września nie będzie już chodził do przedszkola. Jak powinniśmy postąpić gdy będzie kolejna aktualizacja w październiku? Ponownie dokonamy uśrednienia w podany powyżej sposób i np. kwota dotacji nam będzie wynosić np. 680 zł. Czy ta gmina musi nam jeszcze coś zwracać czy już nie? I drugie pytanie również dotyczy wystawiania not księgowych dla sąsiedniej gminy. Mianowicie mamy Szkołę Podstawową dla której organem prowadzącym jest jst. My tej szkole nie przekazujemy żadnej dotacji. Natomiast do oddziału przedszkolnego w tej szkole chodzi uczeń, który nie jest mieszkańcem naszej gminy. Czy jeśli gmina nie udziela dotacji dla szkoły to powinniśmy obciążać tą gminę kosztami wychowania przedszkolnego? A jeśli tak, to w jaki sposób powinniśmy to robić. Mamy wyliczone PKD dla oddziałów przedszkolnych. Czy powinniśmy np. w miesiącach I-III wystawiać noty na kwotę wyliczoną PKD: 12 miesięcy? Później po aktualizacji marcowej znów PKD podzielić przez 12 m-cy i obciążać ich w kolejnych miesiącach tą kwotą i tak samo od października? I na koniec roku dokonać wyrównania kwoty dotacji od stycznia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?