Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina prowadzi m.in. szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne( po przejęciu na zasadzie porozumienia od powiatu) oraz dotuje jedną szkołę niepubliczną. W 2017 r. zostały podjęte uchwały o przekształceniu ww. szkół i ustalające do 31.08.2019 r. sieć szkół podstawowych oraz uchwały deklaratoryjne potwierdzające ich przekształcenie. 1. Jakie uchwały i w jakim terminie powinna przyjąć rada gminy w 2019 r.? W uchwałach "deklaratoryjnych" rady gminy stwierdzających w 2017 r. przekształcenie dotychczasowych gminnych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe, określono nazwę,typ szkoły, siedzibę (miejscowość - bez adresu) oraz dzień przekształcenia , nie określono jednak ich adresu (ulicy) oraz obwodu. Obwody tych szkół i siedziby z adresami zostały jednak ustalone w uchwale o dostosowaniu sieci szkół podstawowych do 31.08.2019 r.) 2. Ponieważ zgodnie z art. 117 ust. 5 ww. uchwały "deklaratoryjne" stwierdzające przekształcenie stanowią akt założycielski tych szkół, to czy brak określenia w nich obwodu w przypadku szkoły podstawowej jest wadą i czy w związku w tym nie należałoby tych uchwał zmienić poprzez wprowadzenie do nich określenia obwodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?