Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wprowadza na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny w postaci stacji do obsługi układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych. Stacja ta działa na zasadzie pompy; pobiera czynnik chłodniczy z butli i wtłacza go do układu zewnętrznego (układ klimatyzacji w samochodzie). Stacja służy do oczyszczenia czynnika w układzie, sprawdzenia jego ilości i napełnienia układu. Czynnik magazynowany jest w zbiorniku - butli o pojemności od 10 do 32 kg w zależności od modelu stacji. Podczas odzysku czynnika z samochodu jest on oczyszczany z oleju, wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Po zakończeniu odzysku zbiornik wewnętrzny zostaje zważony w celu określania ilości odzyskanej z samochodu. Kolejnym procesem jest wytworzenie próżni w układzie pojazdu w celu osuszenia go i ułatwianiu późniejszego podawania czynnika. Ostatnim procesem jest podanie świeżego oleju i barwnika UV oraz czynnika ze zbiornika stacji z powrotem do pojazdu. Stacja nie służy do chłodzenia/ogrzewania żadnego medium (gaz, ciecz). Służy tylko do obsługi - serwisowania samochodowych układów klimatyzacji. Naszym zdaniem nie jest to grupa 1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury.

Czy prawidłowe jest zaklasyfikowanie tego sprzętu do nowej grupy 4 lub 5 (ze względu na wymiar)?

Sprzęt do tej pory był klasyfikowany 1 - Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, rodzaj urządzenia klimatyzacyjne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?